W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Może również pojawić się pytanie o uprawnienia osób o wykonywania tego typu prac. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Takie prace to te wykonywane na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach, konstrukcjach budowlanych.

 Jeśli ktoś będzie chciał tego typu zadania wykonywać powinien uzyskać specjalne uprawnienia oraz przechodzi kurs BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Aby uprawnienie zostało wydane trzeba również zbadać stan psychofizyczny danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Zobacz jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa