Wykorzystywana jest niemal wszędzie – w gospodarstwach domowych, mniejszych i większych przedsiębiorstwach, szkołach czy instytucjach. Na co dzień większość z nas z niej korzysta, choć robi to raczej nieświadomie. Z racji tego, że powstaje coraz więcej urządzeń łączących się z internetem, jej stosowanie stało się powszechne. Sieć LAN, bo o niej mowa, w skrócie, sprawia, że możemy bezkolizyjnie połączyć wiele urządzeń w ramach jednej sieci. Zatem czym właściwie jest sieć LAN? Jak wygląda projektowanie sieci LAN?

Czym konkretnie jest sieć LAN?

LAN jest akronimem od anglojęzycznego zwrotu Local Area Network – czyli “lokalna sieć komputerowa”. Jej zastosowanie tworzy warunki do współpracy komputerów i innych urządzeń z dostępem do sieci w ramach danego obszaru. Pozwala zatem na kooperację komputera bądź tabletu z drukarkami, skanerami, smartfonami w obrębie mieszkania lub całego budynku. Dobrym przykładem zastosowania sieci LAN może być przestrzeń biurowa, gdzie wiele komputerów, które znajdują się w określonym pomieszczeniu łączy się z tą samą siecią. Ponadto LAN pozwala przyspieszyć prędkość przesyłania danych w ramach sieci, jak również zmniejsza koszty użytkowania urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery).

Typy sieci LAN

Istnieje kilka rodzajów sieci lokalnych. Rozróżnia się je ze względu na rodzaj połączenia, metodę komunikacji między urządzeniami w ramach sieci czy czas odpowiedzi. Sieci LAN, które należy wyróżnić w ramach takiego podziału to:

  • Sieci bezprzewodowe (WLAN) – ten typ połączenia nie wymaga kabli. Łączenie i współpraca między urządzeniami bazuje na bezprzewodowym połączeniu internetowym – Wi-Fi.
  • Sieci przewodowe – w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i obiegu przesyłanych informacji urządzenia wymagają połączenia przy wykorzystaniu przewodu światłowodowego lub zwykłego kabla.
  • Sieci wirtualne (VLAN) – określone urządzenia łączone są bazując na specjalnie zaprogramowanych protokołach zarządzania ruchem w danej sieci. Pozwalają one na wyodrębnienie wielu podsieci w ramach struktury jednego fizycznego połączenia.

Często zdarza się, że połączenie LAN mylnie określane jest mianem Wi-Fi. O ile pierwsze określenie znane jest raczej gronu osób, którym nie obce są podstawy informatyki, o tyle Wi-Fi kojarzą praktycznie wszyscy. Czym różnią się te dwa typy połączeń? LAN jest typem sieci, która pozwala łączyć ze sobą komputery i urządzenia dodatkowe na niewielką odległość. Wi-Fi natomiast jest znakiem towarowym, który łączy pod swoim logotypem urządzenia działające na ustalonym standardzie – IEEE 802.11. Terminy te są zatem zbliżone, a produkty, które mają możliwość łączenia z Wi-Fi, mogą być z powodzeniem wykorzystywane wewnątrz sieci LAN. 

Projektowanie sieci LAN – na co zwrócić uwagę

Czy to środowisko domowe czy firmowe, by sieć LAN działała należycie, ważne jest by była ona prawidłowo zaprojektowana i ustawiona. Projektowanie sieci LAN należy zacząć od określenia jakie i ile urządzeń będzie z niej korzystało na jakim obszarze. Następnie trzeba wskazać rodzaj połączenia, który zostanie zastosowany w lokalnej sieci. Jeśli jest to połączenie bezprzewodowe należy zadbać o sprawny router i modem. Natomiast, jeśli połączenie będzie opierać się na kablu, trzeba zadbać o odpowiednią ich liczbę. Gdy wszystkie elementy są gotowe, można zająć się konfiguracją i synchronizacją urządzeń w ramach sieci. Jeśli jesteśmy nowicjuszami w tej kwestii, warto skonsultować projekt sieci z fachowcem. Sieć LAN to wygodne i skuteczne rozwiązanie ułatwiające zarządzanie i wgląd do urządzeń. Warto by była zaprojektowana profesjonalnie, by móc maksymalnie wykorzystać jej walory.