Jeśli chcesz usunąć obiekt ze swojej działki to zawsze musisz zawiadomić o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek prosić o pozwolenie, czasem wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. W jakich sytuacjach konieczne jest czekanie na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć rozbiórkę? Jakie dokumenty koniecznie złożyć i w jakim miejscu załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeżeli obiekt budowlany, który chcemy wyburzyć nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie został objęty ochroną konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości oraz umiejscowiony jest od końca działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczy wtedy do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają też obiekty, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to przykładowo hale przemysłowe budowane na maksymalnie 180. Wtedy wystarczające jest dostarczenie odpowiedniego pisma i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy je potrzebujesz?

Pozwolenie na rozbiórkę jest konieczne przy chęci wyburzenia większych budynków lub takich, które chroni prawo albo konserwator. W zasadzie chodzi tutaj o rozbiórkę budynków, które uznane są za zabytek, są wyższe niż 8 m a także tych, które usytuowane są w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku. Oprócz tego obowiązek ten mają gospodarze obiektów, których rozbiórka mogłaby wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych albo ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, są zbudowane w parku kulturowym lub są pomnikiem historii – wtedy pozwolenie także jest konieczne.

Powinno się również wiedzieć, że jeśli chcemy wyburzyć obiekt budowlany, a kolejno na tym samym miejscu postawić nowy to można od razu zanieść wniosek o pozwolenie na rozbiórkę oraz o budowę obiektu budowlanego.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Niesamowicie istotną sprawą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś dostać zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu budowlanego. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją zacząłeś. Dokumenty można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć w formie elektronicznej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba załączyć zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania budynku, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Jeżeli jest taka potrzeba to konieczny jest także plan rozbiórki budynku, a w przypadku rozbiórki zabytków, obowiązkowo trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego budynku ze spisu zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za rozbiórkę to można wynająć do tego grupę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie na pewno znajdziesz sprawdzoną firmę, która będzie posiadała wszelkie niezbędne sprzęty do wyburzenia budynku.