Większość ludzi nie rozróżnia różnych zawodów prawniczych, nie zastanawia się czym zajmują się poszczególnie absolwenci prawa. Jednak prawnicy mają szeroki zakres swoich usług. Niektórzy zastanawiają się czym różni się kancelaria prawna a kancelaria adwokacka.

Rozglądasz się za kancelarią? Zobacz: 
kancelaria prawna warszawa

Jaka to różnica?

I tutaj trzeba wskazać na podstawową kwestię a mianowicie zakres pojęć. Kancelaria prawna to pojęcie szersze, w ramach którego mieści się każdy absolwent prawa, który prowadzi swoją działalność np. w doradztwie prawnym. Taka osoba nie posiada jednak odpowiednich uprawnień do reprezentowania klientów przed sądem, nie ma bowiem skończonej aplikacji. Jeśli chodzi o kancelarię adwokacką to termin jest węższy. W takiej kancelarii pracują zawsze prawnicy, którzy są adwokatami. To prawnicy, którzy mają ukończoną aplikację adwokacką, zdany egzamin. Adwokaci mogą występować w sądach jako pełnomocnicy zawodowi. Adwokaci są również uprawnieni do reprezentowania klientów w sprawach karnych, czego nie robią radcy prawni.

Oba te pojęcia niekiedy stosowane są zamienne, jednak trzeba powiedzieć, że kancelaria adwokacka to określenie, które bardziej precyzuje zakres usług jakie prawnik realizuje

Szukasz dobrego adwokata? Zobacz:
kancelaria adwokacka warszawa

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny – to jeden z najbardziej popularnych zawodów prawniczych. Dużo osób jednak nadal nie wie, jakie zadania konkretnie realizuje radca prawny. Jest to zawód prawniczy, który głównie skupia się na kwestiach związanych z prawem cywilnym. Osoba, która jest po aplikacji radcowskiej może odpowiadać za reprezentowanie klientów w sądzie. Reprezentacja w sądzie ogranicza się do spraw cywilnych, związanych z prawem pracy i rodzinnym. W przypadku radcy prawnego nie ma prowadzenia spraw karnych.

Dlatego kancelaria radcy prawnego skupia się na różnych sprawach prawnych z wyłączeniem spraw, które mają charakter karny. Można więc oczekiwać, że w sprawach cywilnych radca prawny posiada bardzo duże doświadczenie i dlatego jest ona w stanie sprawnie prowadzić takie sprawy.

Jeśli chodzi o radców prawnych, każdy kto chce nim zostać musi skończyć prawo. Następnie będzie trzeba przejść aplikację i zdać egzamin państwowy. Zdany egzamin pozwala uzyskać wpis na listę radców prawnych. Wtedy można zostać profesjonalnym pełnomocnikiem zawodowym przed sądami.

Dobry prawnik? prawnik gdańsk