Od czego należy zacząć budowę hali przemysłowej?

Najpierw konieczne jest wybranie lokalizacji, w której powstanie hala przemysłowa i ustalić bazowy jej zarys. Jeśli posiadamy już lokalizację to bezwzględnie przeanalizujmy wszystkie parametry techniczne. Chodzi tutaj o sprawdzenie wszystkich instalacji, otrzymanie informacji jaka jest nośność gruntów oraz jaki jest stan wód gruntowych. Co więcej potrzebne jest otrzymanie zgody na dojazd do miejsca, w którym hala przemysłowa będzie stawiana. Obowiązkowo zdobądź też mapę do stworzenia projektu.

Następnym etapem jest zrealizowanie projektu budowlanego. Do tego najczęściej wynajmuje się projektanta lub firmę, która równocześnie będzie wykonawcą hali przemysłowej. Na zestawieniu zadań koniecznie wpisz także pójście do Wydziału Urbanistyki, gdzie otrzymasz wpis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób architekt będzie mógł ustalić o jakich wymiarach można skonstruować obiekt na ustalonej działce.

Informacje ze strony firmy Bewika – hale przemysłowe

Kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę hali przemysłowej i jak je zdobyć?

Jeśli chcemy wybudować halę przemysłową i planujemy używać jej maksymalnie 180 dni to wystarczy nam zgłoszenie budowy. Należy złożyć je we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym i halę można budować. Po 180 dniach hala przemysłowa musi być rozebrana ewentualnie może być też przeniesiona gdzieś indziej.

Jeżeli jednak chcemy skonstruować całoroczną halę przemysłową, czyli będzie ona stała w danym miejscu dłużej niż 180 dni to konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Wraz z wnioskiem trzeba zanieść projekt budowlany, a tak naprawdę według nowych przepisów – 3 projekty budowlane. Potrzebny jest projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – plan techniczny do Urzędu albo Starostwa dostarczamy po zakończeniu budowy.

W dodatku żeby wniosek o pozwolenie był kompletny, konieczne jest dodanie do niego dokumentację potwierdzającą warunki techniczne co do gazu, prądu, dostawy wody oraz odbioru ścieków. Powinny być też załączone dokumenty potwierdzające skuteczność wodociągu w roli przeciwpożarowej.

Następny dokument, który trzeba zanieść to pismo potwierdzające prawo do przeznaczenia danego gruntu na budowę a także deklaracje projektantów i osób, które analizowały projekty budowlane.

Co jeszcze mówi prawo budowlane?

Jeżeli dostarczyliśmy w pełni uzupełniony wniosek razem ze wszystkimi załącznikami to Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe ma 65 dni na wydanie decyzji.

Prawo budowlane mówi, że, jeśli chcemy zmodernizować lub przekształcić halę przemysłową to nie będziemy potrzebowali pozwolenia. Jednakowo będzie w kwestii planów zrobienia zmian na działce budowlanej.

Jeżeli za to mieliśmy zamiar postawić halę przemysłową tymczasowo do 180 dni i zgłosiliśmy tylko budowę, a kiedy już stała zachciało nam się przerobić ją w całoroczną to musimy złożyć wniosek o budowę zanim upłynie 180 dni. Jeśli jednak nie uda nam się tego w terminowym czasie zrobić to halę należy poddać rozbiórce i dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli budować ją jeszcze raz. Niesamowicie istotne jest również to, że jeżeli minie przepisowe 180 dni i konieczne jest rozebranie hali to nie możemy jej rozstawić po raz kolejny w tej samej lokalizacji. Konieczne jest jej definitywne rozebranie albo przestawienie do innej lokalizacji. Chęć wybudowania jej ponownie w identycznym miejscu jest związany z obowiązkiem otrzymania pozwolenia na budowę.